راه حل های ایمنی

در میان شایع ترین علل صدمات جدی مرتبط با کار ‪,‬ مرگ و میر می باشد. کارفرمایان باید محیط کار را به طوری فراهم کنند تا از سقوط احتمالی‌ جلوگیری کنند ‪.‬

سقوط

سیستم جلو گیری از سقوط توسط شخص

در ۳ اجزای کلیدی مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد ‪:‬

پوشاک و لباس بدن، اتصال کمربند ایمنی و اتصال لنگرگاه

در حالی که بسیاری از تمرکز به اتصال لنگرگاه و لباس بدن (کنترل تمام بدن) داده شده ‪.‬ دستگاه اتصال (تسمه یا طناب جذب کننده ‪(‬  بین این سه مولفه در واقع مهمترین و موثر‌ترین نقش را ایفا می‌کند ‪.‬

حدود 28 درصد از حوادث داربست ناشی از کمبود منابع مالی‌ ، زمانی‌ و کالا در ساخت و ساز می باشد ‪,‬ این کمبودها شامل استفاده از قطعات غیر استاندارد، حذف اجزای ضروری، و یا شکست برای تکمیل مونتاژ.از مرگ و میر که رخ داده است، 23٪ به عنوان  نتیجه از کمبود منابع در ساخت و ساز رخ داده است. حدود 14٪ در حالی که بالا رفتن رخ داده است. یکی دیگر از 8٪ در حالی که مونتاژ / جداسازی قطعات داربست رخ داده است.حدود 10 درصد از مرگ و میر رخ داده در نتیجه در ساختار کلی‌ داربست ، اجرای با نقص آن‌  است ‪.‬  یکی دیگر از 18٪ از مرگ و میر به عنوان یک نتیجه از كشتن يا مرگ دراثر برق اتفاق افتاده است ‪.‬  حدود 10 درصد از مرگ و میر از اجسام در حال سقوط بوده، در حالی که 17 درصد به دلیل سقوط در حالی که کار بر روی پلت فرم انجام می‌گرفته بود است ‪.‬

داربست های فلزی را می توان برای اهداف مختلف در فعالیت های ساخت و ساز ی مختلف استفاده شود ‪,‬  در ایران، معمولا از داربست برای حمایت در سیستم کار ولی‌ به شکلی‌ نادرست  استفاده می‌‌گردد ،  سقوط از کار نادرست به دلایلی مانند قدرت کافی برای حمل بارهای اعمال شده و یا ناکافی بودن در محاسبات در طراحی و ساخت و ساز اغلب رخ می دهد و تا به تلفات سنگین به کارگران و کارفرمایان تحمیل شود ‪.‬ به منظور جلوگیری از سقوط داربست یا افراد یا لوازم در سایت ها ‪:‬

استفاده از کارگر آموزش دیده  در رابطه با داربست های فلزی ‪,‬ کسی‌ که مسئولیت باز و بست و کنترل کیفی‌ و کمی‌ در سایت را بر عهده گرفته ‪,‬ باید شخصی‌ باشد که تمام مراحل تخصصی کار با داربست را حد آقل به مدت ۱ سال بطور پیشرفت فرا گرفته است را استفاده کنیم ‪.‬

داربست به معنی هر ساختار  ارائه شده به طور موقت است که افراد  از آن برای انجام کار در ارتباط با عملیات پیش بینی‌ شده استفاده می‌‌کنند و هر ساختار به طور موقت ارائه شده ‪,‬ که افراد را قادر می سازد تا برای به دست آوردن دسترسی به مواد به هر مکان دیگر راحت تر و عملی‌ تر باشد ‪وهر پلت فرم کار، تخته پل، اجرا، نردبان همراه با گار‬د ‪,‬  تختهٔ زیر پائی ‪ و تمام اتصالات‬را شامل می‌‌شود ‪. ‬

داربست می تواند یک ابزار کارآمد و ایمن برای انجام کار فراهم کند. با این حال، روش های داربست نا امن می تواند به حوادث، جراحات جدی و مرگ منجر شود. این راهنما روشن می سازد که برنامه ریزی برای خرید و تهیه محصولات با نشانی استاندارد , نصب،استفاده  وبرچیدن  ,داربست مطابق با دستورالعملهای سازنده به طور قابل ملاحظه ای می تواند به کاهش سوانح و حوادث مرتبط  به داربست  کمک کند , استفاده از این راهنمای مطابق با همه استانداردهای داربست کمک خواهد کرد که اطمینان از محل کار امن تر برای کارکنان به وجود آید‪.‬

داربست دارای انواع برنامه های کاربردی است که در ساخت و ساز، تغییر، تعمیر و نگهداری و نوسازی معمول استفاده می شود. داربست به ترتیب کار ایمن تر و راحت تر در مقایسه با تکیه بر لبه، کشش بالای سر و کار از نردبان مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. داربست مناسب و کافی باید برای کار در ارتفاعات که به طریق دیگر قابل دسترسی‌ به سادگی‌ نمی‌باشد یا دسترسی  امن‪  ‬کارگران  به محل کار ‪,‬ عامل کار پایدار در سطح و سیستم و ذخیره سازی موقت برای ابزار و مواد را برای انجام وظایف فوری را فراهم می کند را  تعبیه  شده باشد

حوادث مربوط به داربست به طور عمده شامل افراد در حال سقوط، مراحل عملکرد نادرست، شرایط زیست محیطی  و مواد در حال سقوط ناشی از خرابی تجهیزات. علل حوادث داربست شامل شکست ها در نقاط اتصال، شکست قطعات، حفاظت از سقوط نامناسب  سر پیچی‌‪ ‬از ‪     قوانین ساخت و ساز و کار و تغییر شرایط زیست محیطی (باد، درجه حرارت زیاد و یا وجود گازهای سمی ). علاوه بر این، سر بار گزاری-‬ تحمل بار بیش از حد ‪یکی از علل ‬ عمده ‪  مکرر نارسایی   داربست است .‬

نصب داربست و استفاده باید با توسعه سیاست ها و قوانین کار آغاز خواهد شد. سیاست و کار قوانین باید تمرکز بر روی:

 • طراحی بی‌ عیب و نقص‪ ‬
 • انتخاب داربست مناسب برای این کار
 • پرسنل متخصص‪ ‬
 • آموزش حفاظت از سقوط
 • دستورالعمل برای نصب مناسب
 • دستورالعمل ها برای استفاده
 • دستورالعمل ها برای تغییر و برچیدن
 • بازرسی
 • تعمیر و نگهداری و ذخیره سازی
 • طراحی کامل

داربست باید قادر به حمایت از وزن خود حداقل و حداکثر چهار بار  در نظر گرفته شده به کار گرفته شوند . در سیستم های پیچیده، از خدمات یک مهندس ممکن است برای تعیین بار در نقاط خاص مورد نیاز است .

انتخاب داربست مناسب برای این کار  : و عواملی که باید در نظر بگیریم در سیاست‌های کاری خود به شکل زیر تقسیم بندی می‌‌شود

 • ‪ تجربه نصب و پرسنل مشغول به کار ‬
 • طول و نوع وظایف کاری انجام شود
 • وزن بار به پشتیبانی شود
 • خطرات کار بر روی مردم در نزدیکی داربست
 • حفاظت در برابر سقوط  مواد
 • تجهیزات امداد و نجات به خصوص برای داربست به حالت تعلیق
 • شرایط آب و هوایی و زیست محیطی
 • اجزاء، و غیره

پرسنل متخصص‪ ‬

اختصاص یک شخص را برای نظارت بر انتخاب داربست، نصب، استفاده، حرکت، تغییر، پیاده سازی، تعمیر و نگهداری و بازرسی. فقط افراد آموزش دیده و با تجربه برای کار بر روی داربست اختصاص دهید. آنها که آگاهی‌ کافی ‌‪  در مورد نوع داربست مورد استفاده قرار ‬گرفته شده ‪ و در مورد انتخاب مناسب، مراقبت و استفاده از تجهیزات حفاظت از سقوط ‬ را داشته باشند ‪ حفاظت‬از محیط ‪  حفاظت از سقوط، طناب نجات، و غیره‬

پرورش

کارکنان باید آموزش در انواع خاصی از داربست که آنها را به استفاده  در می‌‌آورند داشته باشند  آموزش باید همچنین شامل نصب و راه اندازی حفاظت از سقوط، و انتخاب مناسب، استفاده و مراقبت از تجهیزات بازداشت سقوط باشد‪.‬ فرد صالح (بازدید کنندگان) باید آموزش های اضافی در رابطه با انتخاب داربست، شناخت شرایط سایت، به رسمیت شناختن خطر داربست، حفاظت از پرسنل در معرض و عمومی، تعمیر و گزینه های جایگزینی، و الزامات استاندارد دریافت می کنند. مدیریت سایت نیز باید با روش های داربست درست آشنا باشد به طوری که آنها بهتر می تواند تعیین نیازها و شناسایی کاستی ها را بکنند ‪.‬

دستورالعمل های عمومی برای نصب مناسب

حوادث و صدمات را می توان کاهش می یابد زمانی که دستورالعمل ها در این بخش قرار دارد.

نظارت بر نصب داربست. این کار باید توسط یک شخص با مهارت، تجربه و آموزش انجام  شود برای اطمینان از نصب و راه امن با توجه به مشخصات کارخانه سازنده و نیازهای دیگر.

ولتاژ خطوط برق انرژی بداند. اطمینان از افزایش آگاهی از محل خطوط برق انرژی، حفظ فاصله بین داربست ها و خطوط برق (به عنوان مثال، فاصله حداقل 3 فوت برای خطوط عایق کمتر از 300 ولت، 10 متر برای خطوط عایق شده 300 ولت یا بیشتر). شناسایی منابع حرارتی مانند لوله های بخار. پیش بینی حضور خطرات قبل از نصب داربست و نگه داشتن یک فاصله امن از آنها‪ .‬

مطمئن شوید که تجهیزات حفاظت از سقوط ‪  قبل از شروع نصب موجود است و استفاده از آن  ‬در زمان‪ مورد نیاز . آیا مواد داربست  نزدیک به سایت نصب ‬هستند ؟ ‪ که ممکن است برای به حداقل رساندن نیاز برای کار دستی. ترتیب قطعات در دستور نصب. ‬ قرار بگیرد ‪. ‬

حصول اطمینان از در دسترس بودن عمل بالا بردن تجهیزات وتجهیزات برای بلند کردن قطعات به نقطه نصب و از بین بردن نیاز به صعود با قطعات. تمام اجزای داربست قبل از نصب را بررسی کند.  و برچسب "استفاده  ممنوع‪ " یا نابود کردن اجزای معیوب و خراب. ‬

ممنوع و یا محدود کردن از اجزای  غیر قابل استفاده‪  داربست، مگر اینکه: (1) اجزای متناسب با هم به درستی، بدون نیروی، (2) استفاده از فلزات غیر مشابه قدرت را کاهش نمی دهد، و (3) ظرفیت بار طراحی اصلی  ‬

بازرسی

بازرسی داربست قبل از هر شیفت کاری و به ویژه پس از تغییر شرایط آب و هوایی و وقفه های طولانی کار می کنند بسیار موثر است ‪.‬

تعمیر و نگهداری و ذخیره سازی

حفظ داربست در تعمیر خوب است. تغییر قطعات تنها به جایگزینی از تولید کننده اصلی باید استفاده شود. مخلوط اجزای داربست از تولید کنندگان مختلف باید اجتناب شود. داربست ساخته باید با توجه به مشخصات و ارشاد سازنده تعمیر.ذخیره تمام قطعات داربست به طور سازمان یافته در یک محیط خشک و محافظت می شود.  تمام قطعات ، تمیز، تعمیر و بررسی و یا  در صورت لزوم بازیافت شوند

Scroll to Top